Váš obchod so špeciálnou špionážnou technikou

Kontrola zamestnancov

Ako možno zamestnancov kontrolovať?

Zákonník práce predvída hneď niekoľko spôsobov, ktoré môže zamestnávateľ využiť na kontrolu zamestnancov, a to pri splnení určitých podmienok. Ide predovšetkým o:

  • monitorovanie zamestnancov (napr. bezpečnostnou kamerou
  • monitorovaním pohybu vozidla prostredníctvom GPS
  • monitorovaním zamestnancom navštívených internetových stránok
  • zaznamenávanie telefonických hovorov zamestnanca
  • kontrolu elektronickej pošty odoslanej z pracovnej elektronickej (e-mailovej) adresy a doručenú na túto adresu.

Zamestnancov nemožno kontrolovať bez vážnych dôvodov. Zákonník práce zakazuje zamestnávateľovi bezdôvodne kontrolovať zamestnancov na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa. K vyššie uvedeným spôsobom kontroly môže pristúpiť len ak existujú vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe činností zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí o kontrole zamestnanca vopred informovať!

Ochrana osobných údajov. Pri zaznamenávaní zamestnancov bezpečnostnou kamerou alebo monitorovaní pohybu vozidla prostredníctvom GPS nesmieme zabúdať na to, že údaje, ktoré týmto monitorovaním získame, sú osobnými údajmi. Nemôžete ich teda uchovávať neprimerane dlhú dobu a nesmieme tieto údaje poskytovať ďalším osobám bez súhlasu zaznamenaných zamestnancov.

Zamestnávateľ môže pri kontrole zamestnancov zhromažďovať len tie osobné údaje o zamestnancovi, ktoré súvisia s jeho kvalifikáciou, profesionálnymi skúsenosťami, a ktoré môžu byť významné z hľadiska výkonu práce. Odporúčame informovanie zamestnancov a prerokovanie kontrolného mechanizmu so zástupcami zamestnancov potvrdiť aj písomne. V prípade potreby sústavnej kontroly je vhodné informovať zamestnanca priamo ustanovením v pracovnej zmluve alebo v internom predpise.

Zobrazuje sa všetkych 12 výsledkov