Váš obchod so špeciálnou špionážnou technikou

Generátor IMEI

Kontrola IMEI (skopírujte si IMEI, vložte do okienka, a kliknite na tlačidlo Validate IMEI)

IMEI = International Mobile Equipment Identity

International Mobile Equipment Identity (doslova “Medzinarodná identifikácia mobilnej výbavy”), skr. IMEI, je jedinečné číslo zapísané v mobilnom telefóne slúžiace na identifikáciu telefónu v sieťach mobilných operátorov.

Za jedinečnosť čísla zodpovedá výrobca. Pomocou tohoto čísla je možné:

  • nájsť mobilný telefón v sieti,
  • mobilný operátor vie podľa IMEI zablokovať telefón (znefunkčniť ho),
  • je možná lokalizácia (triangulácia) telefónu,
  • je možný výpis uskutočnených hovorov bez ohľadu na vloženú (aj nevloženú) SIM kartu,
  • je možné urobiť výpis telefónnych čísel SIM kariet, ktoré boli v danom telefóne použité a podobne.
  • Je možné tiež detegovať rovnaké IMEI v sieti alebo IMEI nezodpovedajúce štandardu.

IMEI je zapísaný na nálepke výrobcu telefónu, alebo sa vypíše po zadaní *#06# priamo na displeji telefónu. input onclick=”imei_gen()” type=”button”

IMEI = aa – bbbbb – cccccc – d – ee

aa = RBI (Reporting Body Identifier) udáva číslo autorizovanej skúšobne ktorá pridelila číslo TAC
bbbbbb = TAC (Type Allocation Table) identifikátor typu telefónu pridelený BABT (British Approvals Board for Telecommunications) – autorita pre prideľovanie kódov GSM
cccccc = SNR (Serial Number) jedinečné sériové číslo výrobcu mobilného telefónu
d = LCD (Luhn Check Digit) kontrolné číslo (Luhnov algoritmus)
ee = SVN (Software Version Number) číslo verzie softvéru

Aplikácia pre mobily na stiahnutie z Google Play